Urodzeni W V Wieku P.N.E.: Platon, Sokrates, Sofokles, Eurypides, Arystofanes, Demokryt, Diogenes Z Synopy, Empedokles, Artakserkses II Source Wikipedia

ISBN: 9781232672623

Published: August 2nd 2011

Paperback

38 pages


Description

Urodzeni W V Wieku P.N.E.: Platon, Sokrates, Sofokles, Eurypides, Arystofanes, Demokryt, Diogenes Z Synopy, Empedokles, Artakserkses II  by  Source Wikipedia

Urodzeni W V Wieku P.N.E.: Platon, Sokrates, Sofokles, Eurypides, Arystofanes, Demokryt, Diogenes Z Synopy, Empedokles, Artakserkses II by Source Wikipedia
August 2nd 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 38 pages | ISBN: 9781232672623 | 8.80 Mb

?r d?o: Wikipedia. Strony: 36. Rozdzia?y: Platon, Sokrates, Sofokles, Eurypides, Arystofanes, Demokryt, Diogenes z Synopy, Empedokles, Artakserkses II, Sogdianos, Ksenofont, Hipokrates, Archelaos I Macedo?ski, Amyntas III Macedo?ski, Perykles,More?r d?o: Wikipedia. Strony: 36. Rozdzia?y: Platon, Sokrates, Sofokles, Eurypides, Arystofanes, Demokryt, Diogenes z Synopy, Empedokles, Artakserkses II, Sogdianos, Ksenofont, Hipokrates, Archelaos I Macedo?ski, Amyntas III Macedo?ski, Perykles, Gorgiasz, Protagoras, Argajos II Macedo?ski, Ateas, Alkibiades, Parrasjos, Hippiasz, Antystenes, Aeropos II Macedo?ski, Krycjasz, Arystyp, Pauzaniasz Macedo?ski, Amyntas II Macedo?ski, Krateros Macedo?ski, Zenon z Elei, Orestes Macedo?ski, Ion z Chios, Agaton, Archytas z Tarentu, Kratinos, Epaminondas, Parysatis, Nikiasz, Agatarchos, Appolodoros z Aten, Meton z Aten, Teodor z Cyreny, Kratylos, Euctemon, Filistos z Syrakuz, Antyfanes, Perykles M?odszy, Mahapadma Nanda, Kebes.

Fragment: Platon, gr., Pl t?n (ur. 427 p.n.e. prawdopodobnie w Atenach (wed?ug niekt rych ?wiadectw na wyspie Eginie), zm. 347 p.n.e. w Atenach) (inne ?r d?a podaj?, ?e ?y? 428-348 p.n.e.) - grecki filozof. By? tw rc? systemu filozoficznego zwanego obecnie idealizmem plato?skim. Zaciekle zwalczany przez jednych, broniony przez innych, system Platona w ten czy inny spos b obecny jest stale w europejskiej tradycji filozoficznej.

W?a?ciwe imi? Platona, otrzymane po dziadku, brzmi Arystokles. Wed?ug najpopularniejszej hipotezy, przezwisko Platon (od gr. platos - szeroko, obszerno, rozleg?o ) zosta?o nadane przez jego nauczyciela gimnastyki Aristona z Agros lub kt rego? ze wsp uczni w na okre?lenie jego masywnej budowy cia?a. Inne koncepcje m wi?, ?e to przezwisko wywodzi si? od obfituj?cego w s?owa stylu pisarskiego Platona lub te?

od szeroko?ci jego czo?a. Mo?liwe jest r wnie? t?umaczenie przydomku jako szerokoplecy (atletycznej budowy). Jego ojciec pochodzi? ze znakomitego, ate?skiego rodu Kodrosa, matka natomiast mia?a w?r d swoich przodk w Solona. Pozycja spo?eczna rodziny Platona jest istotnym faktem biograficznym, ukierunkowa?a bowiem jego zapatrywania polityczne.

Otrzyma? staranne wykszta?cenie, kt re wed?ug zasad greckich polega?o na kszta...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Urodzeni W V Wieku P.N.E.: Platon, Sokrates, Sofokles, Eurypides, Arystofanes, Demokryt, Diogenes Z Synopy, Empedokles, Artakserkses II":


farbadomebli.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us